Astroloji Güneş Ve Ay Tutulmasını Önceden Biliyor Mu?

Astroloji: Yıldızların yer olayları üzerindeki etkisini belirtmeye ve bu etkileri göz önünde tutarak geleceği önceden bildirmeye dayanan falcılık sanatıdır. Bu falcılığa göre güneş ve ay tutulmasının matematiksel hesaplara ve uzay gözlemlerine dayanarak güneş tutulması ve ay tutulması ne zaman gerçekleşir, tahmin edilir fakat kesin bir tarih belli değildir. Muhtemelen kelimesi kullanılarak haber verilir. Örneğin: ‘Muhtemelen saat 15;30’da ay tutulması gerçekleşecektir’ gibi bir cümle kullanılır.

Bu tutulmaların her yerden gözlenebilmesi de mümkün değildir. Tutulma sadece belirli açılardan ve belirli coğrafyalardan görülebilir. Bunun nedeni ise açı hesabıdır.

Güneş ile dünya birbirlerine epliktik düzlemde 0 derece yüksekliktedir. Bu dünyamızın düğüm olayını gösterir.

Her tutulmanın kendine has karakteristik özellikleri vardır. Babillerin keşfettiği saros döngülerine göre ve uzay gözlemlerine göre güneş tutulmalarının, ay tutulması olduktan 2 hafta önce veya 2 hafta sonra gerçekleştiğidir. Böylelikle tahminen, ay tutulması gerçekleşmişse ve 2 hafta önce de güneş tutulması olmamışsa, mantıken 2 hafta sonra güneş tutulması olacaktır…

Astroloji Güneş Ve Ay Tutulmasını Önceden Biliyor Mu?

 Peki bu olayın astrolojideki yeri nasıl?

Astroloji daha çok yıldızları izlediği için yıldız hareketlerine göre tutulmaların nasıl gerçekleşeceğidir. Yukarıda anlatıldığı gibi belli döngüler ve gözlemler sonucu bunun farkına varılabilir. En önemlisi de yıldızların bir ömrünün olması, yıldızların bir kütle çekim kuvvetinin olması. Ömrünü tamamlayan yıldızlar kara deliklere dönüştüğünden kütle çekim kuvvetleri de değişecektir. Bu çekimler uzayda gezegen hareketlerine etki eder.

Gezegen hareketleri de tutulmalar ile ilgili bize ipucu verir. Yıldızların parıltılarının bile bir anlamı olduğunu düşünülürse ay veya güneş tutulması zamanı yaklaştığında, yıldız parıltıları gözlemlenir. Yıldızlar tutulmadan ne kadar zaman önce daha fazla parladıysa veya tutulmadan ne kadar zaman önce parıltısını kaybettiyse, buna göre tutulmanın vakti hesaplanabilir. Uzay gerçekten keşfedilmesi gereken en büyük gizemlerden birisi ve aslında her insan bir uzay bu yaşam gezegeninde…

Astroloji Güneş Ve Ay Tutulmasını Önceden Biliyor Mu?” konusunda Bir Fikir

  1. astrolojiyi çok da gözümüzde büyütüyoruz bence bu durum sadece bilimsel bir olay astroloji sadece kafadaki kurgudan ibaret

Yorumlar Kapalı