Hayvanlara İşkence Eden İnsanlara Verilen Cezalar Nelerdir

Yeryüzünde 2 milyonu tanımlanmış milyonlarcası tanımlanmayı bekleyen çok sayıda canlı yaşamaktadır. İnsanoğlu günümüzde dünyaya hakim olan türdür. İnsanlar çevrelerindeki bitkiler hayvanlar ve mikroskobik canlılar ile karşılıklı etkileşim halinde yaşamını sürdürmektedir. İnsanlar ile hayvanlar arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Hayvanları günlük işlerimizin kolaylaştırmasında, besin olarak (et, süt, yumurta, vb.) ve evcil hayvan olarak kullanmaktayız. Günlük yaşamıHayvanlara İşkence Eden İnsanlara Verilen Cezalar Nelerdir mızı bu denli kolaylaştıran hayvanlara işkence yapmaya hiç birimizin hakkı bulunmamaktadır. Hem tüm dinler açısından hem de adet ve törelerimize göre hayvanlara kötü davranmak kabul edilebilir bir durum değildir. Bu bağlamda yıllar içinde davranışların cezalandırılması sonucu ortaya çıkmıştır. İlk yasa 2004’te kabul edildi

Türkiye de ilk hayvanlara özel yasa 2004 yılında, Hayvanları Koruma Yasası adıyla 5199 kanun numarası ile kabul edilmiştir. Bu yasa ile hayvanların yaşamlarının koruma altına alınması, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve hayvanlara işkence ve kötü muamelenin önlenmesi amaçlanmaktadır.

 Hayvanlara işkence Eden İnsanlara Verilen Cezalar Nelerdir

Bu yasaya göre hayvanlara verilen cezalar maalesef yalnızca para cezası ile sınırlandırılmıştır. Örneğin bir hayvana Hayvanlara İşkence Eden İnsanlara Verilen Cezalar Nelerdiryapılan kötü muamele ve tecavüzün sonucunda 437 TL gibi bir miktar idari para cezası uygulanmış ve bu ceza suçu işleyen tarafından caydırıcı olmadığı görülmüştür. Son yıllarda bu konunun kamuoyu nezlindeki hassasiyeti artmıştır. Daha caydırıcı yeni hükümlerin eklenmesi adına çalışmalar yapılmaktadır.

İlk Hapis Cezası Eskişehir’de

5199 numaralı kanun hapis cezası içermemesine rağmen Eskişehir’deki bir olayda hapis cezası verilmiştir. Eskişehir de bir kafeden aldığı kediyi öldüren ve ölüm görüntülerine saniye saniye sosyal medya aracılığı paylaşan bir kişiye ertelenme olmaksızın 3 yıl hapis cezası verilmiştir. Bu ceza hayvanlara karşı işlenen suçlar sonucunda alınan ilk hapis cezasıdır. Ancak bu ceza Hayvanları Koruma yasasına göre değil, TCK’nın 151/2 madddesi uyarınca “Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır” istinaden verilmiştir.