Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Mal ayrılığı rejimi, eşlerin ayrı ayrı malvarlığına sahip olması esasına dayanan bir konudur. Türk Medeni Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca eşler arasında mal rejimi sözleşmesi yapılması kanunidir. Mal ayrılığı sözleşmesi noter tarafından düzenleme veya onaylama yoluyla yapılabilir. Ayrıca evlenme başvurusu esnasında eşlerin bu mal ayrılığı rejimini seçtiklerini yazılı olarak dahi bildirebilme haklarına sahiptirler.

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunuyla birlikte yasal mal rejimi olarak kabul edilen edinilmiş mallara katılma rejimi sonrasında taraflara istedikleri takdirde her zaman mal rejimlerinde değişiklik yapabilmenin yanında haklı sebeplerin oluşması halinde de hakimden mal rejimi değişikliğinin yapılması için talepte olma hakkı da tanınmıştır.

Mal ayrılığı rejiminin kapsamı

Mal ayrılığı sözleşmesi herkesin kendine ait mallarından ve borçlarından sorumlu olmasını amaçlayan ayrılık halinde ise malların paylaşılmamasını düzenlemektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 242.maddesinde düzenlemeye dahil olan konular kapsamında eşlerden her biri, yasal sınırlar çerçevesinde kendi malvarlığı üzerindeki yönetim, istifade ve tasarruf haklarını da korumaktadır. Yani istediği gibi alabilir veya satabilir.

243.maddeye göre de ispat, borçlardan sorumluluk ve paylı mülkün özgülenmesi konularında mal ayrılığı rejimine ilişkin hükümlerin uygulanması söz konusudur. Buna göre belirli bir malın eşlerden herhangi birine ait olduğunu iddia eden taraf, iddiasını ispat etmek zorundadır. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilmemesi durumunda mallar onların paylı mülkiyetindedir. Eşlerden her biri kendi şahsında kendi borçlarından tüm malvarlığıyla birebir sorumludur.

Ayrıca mal ayrılığı rejiminde eşlerin malvarlıkları ortaklık malları ve kişisel malları şeklinde ayrılır. Ortaklık malları ailenin ortak malvarlığı kişisel mallar da eşlerden birinin kullanımına özgü varlıklardır. Dolayısıyla herhangi bir mal ayrımı sözleşmesi yapılacaksa bir avukata danışarak karar vermek ve gerekirse özel maddelerin eklenmesinin de mümkün olması nedeniyle hareket etmek daha doğrudur.

Kaynak : http://devrimbozkurt.av.tr