Sinema

Sinema Nedir?

Sinemanın kelime anlamına bakıldığı zaman ilgi çekici olan olay örgüsü veya herhangi bir hareketi belli bir düzen aralığı gözetilerek hareketi parçalara bölüp, bunların resimlerini belirleyerek bu resim ve hareketleri bir gösterici yardımıyla perdeye yansıtarak yeni baştan oluşturmaya sinema denmektedir. Bunun yanı sıra bir filmin gösterildiği, filmin perdeye yansıtıldığı ortama veya salona da sinema denmektedir. Bir sanat gözüyle bakıldığında insanlar açısından da yedinci sanat olarak adlandırıldığı görülmektedir. Sinema aynı zamanda birbirleriyle ilişkili hareketli olan görüntüler toplamıdır. Sinema söz konusu olduğunda sessiz sinema türü olduğu gibi sesli sinema türü de olabilmektedir. Böyle bir ayrımdan bahsedilmesinin nedeni ise sinemanın ilk ortaya çıkışında sadece görüntüye dayalı bir gösterimden ibaret olmasıdır. Sadece gösterime dayalı olup ses bulunmadığı için sessiz sinema ismi kullanılmaktaydı. Ancak teknolojinin gelişmesiyle beraber daha sonraları filmlere seste eklenmiştir.

Sinema Nedir?

Sinemanın Dört Temel Özelliği

Sinemanın dört temel özelliği bulunmaktadır. Bunlar; ışık, hareket, birleştirme ve gerçeklik izlenimidir. Daha önce söylenildiği gibi sinema yedinci sanat olarak adlandırılmaktadır. Sanat bağlamında bakıldığında onu diğer sanatlardan ayıran en önemli özelliği ise hareketin kullanılmasıdır. Filmlerde kullanılan ya da gösterilen nesneler, bitkiler, hayvanlar ve insanlar gerçek halleriyle diğer insanlara belirdiği için hareket önemli özelliktir. Ayrıca insanlara gerçeklik algısını çok iyi yansıtmaktadır. Harekete ek olarak sesin eklenmesinden sonra izleyicinin edindiği gerçeklik algısı bu destekle daha da güçlenmiştir. Işık ve birleştirme de ise aynı günün farklı parçaları bir araya getirildiği gibi farklı zaman ve yerlerin parçaları, görüntüleri bir araya getirilerek bir bütünmüş gibi gösterilmektedir. Işık sayesinde de gösterilmek istenen şeyin daha net ve anlaşılır olmasını sağladığından dolayı ışık önemli özelliklerden bir tanesidir. Işığın kullanılış biçimine göre filme, sinemaya değişik etkiler katılabilmektedir. Böylece izleyici tarafından daha çok ilgi çekebilmektedir.

Sinema” konusunda Bir Fikir

  1. migros un bir kampanyası var 10 liralık alışveriş yapana cinema bileti veriyor bilginiz olsun kullanmak isteyen kullansın isterim her zaman düzenli sinemaya giden birisi olarak bu tür fırsatları takip ederim.

Yorumlar Kapalı