Tarif Dışı Malzeme Kullanılırsa Tadını Etkiler Mi?

Tüm ilimler kendi içlerinde bir şifreyle şifrelenmişlerdir. Matematik formülleri gibi simgelere indirgenmeseler de hemen her ilmin bir formülü bulunmaktadır. İşaret edilen formun istenen şekle kavuşması yahut istenen şekli koruması için yapılması ve yapılmaması gerekenler listesi her bir ilim isteyen işin cebinde bir kenarda yazılı durmaktadır.

Tarif Dışı Malzeme Kullanılırsa Tadını Etkiler Mi?

Şifreleme, form koruma ve formül yapısı diğer tüm işler gibi mutfak için de geçerlidir. Yakın zamana kadar ülkemizde eğitim alanında kendisine yer bulamayan Gastronomi, bu işin de bir sırrı, bir şifresi, bir matematiği olduğunu hepimize gösterdi. Bu sır kendisini hepimize yemek tariflerine gösterdiğimiz yahut göstermediğimiz hassasiyet anında hissettirdi. Yemek yapmayı sadece karın doyuracak malzemelerin bir araya gelmesi olarak görenlerle bu işe bir sanatmışçasına yaklaşanlar bu sapakta birbirinden ayrılmaktaydı. Pek tabi bu ayrılış ortaya çıkan besin maddesinin yalnız karın doyuracak bir besinler birlikteliği yahut bir lezzet şöleni olması farkını da beraberinde getirecekti.

Tarif Dışı Malzeme Kullanılırsa Tadını Etkiler Mi?

Tarif Dışı Malzeme Kullanılırsa Tadını Etkiler Mi?

Yemek yapmak için gerekli malzemeler ve kullanılacak yöntem hemen hemen her aşaması kayıt altına alarak ilgilisine sunulmaktadır. Formül kâğıdını eline alan ve yemek tarifini hayata geçirmek isteyen kişi bu aşamada belli sorunlarla karşılaşabilir. Genel olarak karşılaşılan sıkıntılardan biri, bu malzeme ve yöntemlerin netliği karşısında düşülen acizliktir. Tarifin önerdiği malzeme listesi o an tarifi uygulayacak kişinin elinin altında olmayabilir. O anda listeyi elinde tutan kişiyi en fazla ilgilendiren konu budur: tarif dışı malzeme kullanılırsa tadını etkiler mi? Fakat unutulmaması gereken ilk ve son şey tarifin kendi içinde bir matematiği olduğudur. Besin maddelerinin ölçüm değerleri, barındırdıkları tatlar, diğer besinlerle birleştiğinde yaratacağı kimyasal fark her besin maddesinde farklı olacaktır. Bu farklılık tarif sahibinin bize vaat ettiği tat ile bizim sahip olduğum uz tat arasındaki farkın en temel sebebidir.