Toplumlar Tarafından İnşaa Edilen Genel Kültür

Geçmişten günümüze kadar gelen yaşam şeklimiz bir bakıma kendi kültürümüzü oluşturur. İnsanlar azınlıklardan bir araya gelerek toplum oluşturmuştur. İlk çağlarda toplumlar dünyanın iklim ve bitki örtüsünün, konumunun farklılıklarından dolayı yaşam şekillerini de o yönde geliştirmiş ve doğal olarak kültür farklılıkları ortaya çıkmıştır. Toplumlar inşaa ettikleri bu genel kültür sayesinde gittikçe gelişerek günümüze kadar gelmiştir.

Toplumlar Arası Kültür Etkileşimi

Her toplum kendi genel kültürünü yaratsa bile bir bakıma farklı kültürlerle etkileşime girerek benzerlik gösterebiliyor. Bazı toplumlarda kültürler birbirine benzer bazı toplumlarda ise farklı, benzersiz bir kültür etkisi ortaya çıkabiliyor. Genel kültürün dil üzerinde, görgü kuralları üzerinde yaşam kuralları ve birçok konu üzerinde etkileşimi vardır. Bu yüzden yaşadığımız toplumdan dışarı çıktığımız zaman yani iş amaçlı, seyahat amaçlı, göç amaçlı olarak yer değiştirdiğimiz bu farklı topluma oldukça uzun bir süreçte alışmamız zaman alacaktır.

Kültürden Uygarlığa

Geçmiş zamanlarda, ilk çağlarda her azınlık birleşerek kendi kültürlerini oluşturmuş ve bir yaşam şekli belirleyerek toplumlar arası farklılıklar, ayrılıklar ortaya çıkarmışlardır. Bu nedenle farklı anlaşma stilleri, farklı kurallar, farklı eğlence anlayışları, farklı yönetim şekilleri ve farklı inanç görüşlerini de beraberinde getirmiştir. Bu genel kültür içinde barındırdığı özgünlük ile birleşmeyi değil ayrılmanın nedeni oluşturmuştur. Çünkü her insan aynı düşüncede ve fikirde değildir hiçbir zaman. Aynı fikre sahip insanlar birleşerek bir azınlık oluşturmuşlardır. Toplumlar da bu kültür azınlıklarını birleştirerek uygarlık haline getirmeyi amaç edinmişlerdir ve farklı farklı yönetim şekilleri benimseyerek şuan yaşadığımız zamana kadar hüküm sürmüştür. Bazı toplumlar ayakta kalamayarak yıkılmış bazı toplumlar ise gördüğümüz üzere halâ ayaktadır. Toplum ve genel kültür bir insanlığın gelişmesinde ve hüküm sürmesinde en etkili noktalardan birisi olmuştur.